Lusso Accessibile


„Žaidimai moko"

Mūsų ugdymo įstaiga tęsia dalyvavimą ilgalaikiame respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“ ir šiais mokslo metais. Logopedė Gitana Jakštavičienė, auklėtoja Albina Audinienė.bei „Žiogelių“ grupės 21 ugdytinis pasirengė „išbandyti savo jėgas“. 

Nuo 2017 metų spalio mėnesio mūsų ugdymo įstaiga dalyvauja 2017-2018 m. m. ilgalaikiame respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

   Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
   Projekto iniciatorė ir koordinatorė – specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

   Projekto aktualumas.
   Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.
   Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.
   Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į logopedo ir specialiojo pedagogo užsiėmimus ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

   Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

   Projekto uždaviniai:
1. Lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
2. Plėsti erdvės sąvokas;
3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;
4. Skatinti ikimokyklinių įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Kaip mums sekasi darbuotis (logopedė Gitana Jakštavičienė džiaugiasi vaikučių pasiekimais):


 
2020-01-24 Statom pilis!
2019-04-11 Žiogelių grupė ,,atsiraitojo rankoves"

 
   

 

Naujienos

Paieška svetainėje

Lankomumas

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas